Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu Mind Design, zwanego dalej Sklepem, jest SMART PLAN Izabella Wojciechowska (działalność zarejestrowana pod adresem: Al. Wilanowska 7 lok. 54, 02-765 Warszawa, NIP: 775-210-98-55, REGON: 016335120)
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja kosztów Dostawy.
3. Składając zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia lub drogą mailową na wskazane do kontaktu adresy e-mail, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i uznaje jego postanowienia za wiążące. W przypadku fototapet i naklejek potwierdza także zapoznanie się z uwagami technicznymi. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
4. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień.

OFERTA
1. Oferta Sklepu dostępna jest na terenie Polski.
2. Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna, fototapety, naklejki i panele szklane są wykonywane na indywidualne zamówienie według opisu ( kolor, wielkość, ewentualne przeróbki zdjęcia).
3. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlenia rzeczywistego koloru za pośrednictwem komputera oraz na ewentualne różnice w kalibracji poszczególnych monitorów, przedstawione kolory produktów należy traktować jako przybliżone. Oryginalne kolory folii są dostępne w postaci wzorników w siedzibie firmy przy ul. Bartyckiej 26 paw. 29c. W przypadku ustalenia kolorów fototapet istnieje możliwość zamówienia płatnej próbki wydruku (opłata 50 PLN + koszt wysyłki).

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, REKLAMACJE
1. Zamówienia są realizowane w kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy firmy. Firma zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalania dni wolnych od pracy, przerw urlopowych lub wydłużonych weekendów.
2. Klient składa zamówienie w  Sklepie poprzez formularz zamówienia, a w przypadku zamówień indywidualnych drogą mailową. Klient dokonuje pełnej płatności za wybrany towar i transport przy wykorzystaniu narzędzi płatniczych zawartych na stronach Sklepu. Sklep weryfikuje poprawność zamówienia (czyli: kompletność danych Klienta, sprawdzenie produktów zamówionych przez Klienta, sprawdzenie dokonanej płatności) i wysyła Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania i wysyłki zamówionego towaru.
3. Klient korektę do swojego zamówienia może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
4. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową wszystkie dane zamówienia oraz podgląd grafiki, jaka została wybrana do ostatecznej akceptacji. Dopiero po potwierdzeniu tych danych oraz po otrzymaniu wpłaty od Kupującego następuje realizacja zamówienia. W przypadku braku wpływu środków na konto SMART PLAN Izabella Wojciechowska w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
5. Klient składając zamówienie i przedkładając swój projekt lub materiał oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do SMART PLAN.  
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
7. Fototapety, naklejki ścienne, naklejki na panele szklane wykonujemy na indywidualne zamówienie Klienta i w wymiarach przez niego podanych. Termin realizacji takiego zamówienia to 4 do 8 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku SMART PLAN. W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może nieznacznie się wydłużyć. W takich przypadkach, każdorazowo Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym czasie realizacji zamówienia przed upływem 8 dni. Gotowe produkty, nie wykonywane na indywidualne zamówienie, są wysyłane w ciągu 2-3 dni od złożenia i opłacenia kwoty zamówienia.
8. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty. Sklep nie wysyła paczek za pobraniem. Klient może również osobiście odebrać towar w siedzibie firmy, tj. Warszawa, ul. Bartycka 26 pawilon 29c po wcześniejszym umówieniu.
9. Zapłata za zamówienie Klienta obywa się przelewem na konto Sklepu czyli SMART PLAN – jest to należność za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy. Weryfikacja i potwierdzenie zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na konto. Po dokonanym potwierdzeniu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
10. W przypadku zamówień indywidualnych (zmiana koloru, wielkości tapety, przesunięcia elementów projektu graficznego, dopasowywanie do topografii pomieszczenia etc.) do wyceny dekoracji ściennych (naklejki i fototapety) może być  doliczany koszt wykonania zmian – jego wartość jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od zakresu prac. W przypadku zamówień indywidualnych składanych drogą mailową, projekt archiwizowany jest nie dłużej niż 3 miesiące.
11. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta.
12. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
13. Paragon lub fakturę należy zachować. W przypadku ewentualnej reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem i ustalić jej zakres.
14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 10 ust. 3 ww. ustawy) w przypadku gdy zamówiony towar jest wolny od wad, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu.   
15. Przed odebraniem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.
16. Przy odbiorze towaru bezpośrednio ze sklepu stacjonarnego lub od kuriera należy sprawdzić stan produktu oraz jego zgodność ze złożonym zamówieniem. Wszelkie wątpliwości lub niezgodności należy niezwłocznie wyjaśnić, kontaktując się ze Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące zamówionego towaru nie będą przyjmowane. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie towaru oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi.
17. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z towarem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do składania reklamacji.
18. Reklamacje dotyczące koloru będą uwzględniane z potrąceniem 30% wartości zamówienia, co stanowi część kosztów poniesionych przez Sklep na poczet prac projektowych, zużytego materiału, pracy maszyny i obsługi zamówienia.     
19. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych - § 37) oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek 23% VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.minddesign.pl.
4. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu, prezentowanych produktów i usług, a także realizacji zamówień prosimy kierować na adres:  bartycka@minddesign.pl.
5. Firma SMART PLAN Izabella Wojciechowska nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.   
6. Adres Sklepu do korespondencji:

SMART PLAN
ul. Bartycka 26 pawilon 29c
00-716 Warszawa

Sposoby płatności: przedpłata przelewem na konto bankowe:
88 1940 1076 4609 9634 0000 0000 (Credit Agricole)

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Nasi klienci: